top of page

Mijn programma voor de locale verkiezingen 2018

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Beste vrienden,

 

Met genoegen deel ik u mee dat ik bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op de 4e plaatszal staan op de lijst van ‘Open MR’. Ik hoop bij deze verkiezingen op uw vertrouwen te kunnen rekenen, zodat ik mijn werk in de gemeenteraad in de volgende zes jaar op dezelfde vastberaden en constructieve manier kan voortzetten.

 

In mijn hart beschouw ik de politiek als een roeping. Ik heb een politiek engagement steeds gezien

als de beste manier om mensen te helpen en ten dienste te staan van de samenleving.

 

De Belgische democratie heeft wel eens te lijden onder een gebrek aan visie. Competentie mag dan al van essentieel belang zijn, op zich volstaat dit niet. We moeten opnieuw zien aan te knopen bij een politiek project op de lange termijn dat vanuit een eerlijke analyse van het heden vertrekt om beter te kunnen anticiperen op de toekomst.

 

Ik wil voor een kentering zorgen. Daarom wil ik me in deze brief liever niet beperken tot de uitdagingen waarvoor onze gemeente staat. Ik wil u ook vertellen wat mijn constructieve visie is op onze gemeente, ons gewest en ons land binnen de Europese Unie.

 

Ik hoop hierover met u de dialoog te kunnen aangaan wanneer ik u in onze gemeente een bezoek breng. Hieronder vindt u de overtuigingen en strijdpunten waarop mijn engagement gebaseerd is. 

 

Ik hoop te kunnen rekenen op uw bijdrage tot de verdere uitwerking ervan en op uw steun om ze in de toekomst te realiseren.

 

Met de meeste hoogachting,

Aymeric de Lamotte

 

Ik geloof:

 

 • in de waarheid en de moed van politici die nog steeds het algemeen belang dienen;

 • in het samenbrengen van getalenteerde mensen die bereid zijn om projecten te dragen, in overeenstemming met ons nationaal devies: ‘Eendracht maakt macht’;

 • in een overheidsbeleid dat verankerd is in een geschiedenis, een cultuur en een geografie die ons verenigen;

 • in vrijheid, verantwoordelijkheid, hard werk en verdienste;

 • in zelfopoffering en belangeloze inzet voor anderen en voor zaken die onze macht te boven gaan.

 

 

Mijn strijdpunten voor Europa en België:

 

 • Een verenigd België en een doeltreffende Europese Unie die dicht bij de burger staat;

 • Burgerschap dat gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden die we aan onze identiteit en ons erfgoed ontlenen;

 • Onderwijs dat kennis en competenties doorgeeft om kansengelijkheid mogelijk te maken. Meertalig onderwijs dat inspanningen beloont en de keuzevrijheid van ouders en de autonomie van scholen garandeert;

 • Belastingverlaging voor onze middenklasse;

 • Een gulle maar gecontroleerde sociale zekerheid die bij voorrang de mensen helpt die door het leven op de proef worden gesteld;

 • Technische vooruitgang in overeenstemming met de humanistische, bio-ethische en ecologische standaarden;

 • Lokale en ethische productie die onze economie ten goede komt en zich om ons milieu bekommert;

 

 

Mijn strijdpunten voor Brussel, onze stad:

 

 • Brussel, waar we werken: Onze buurtwinkels die voor het broodnodige sociale weefsel zorgen, verdedigen; Onze ondernemingen die de motor van onze economie zijn, promoten en de werkgelegenheid voor de Brusselaars in deze ondernemingen stimuleren;

 

 • Brussel, waar we ons bewegen: De verkeerscongestie in Brussel verhelpen door onmiddellijk werk te maken van een metronet die naam waardig (geïnspireerd op de publiek-private samenwerking waarmee Madrid erin slaagde om op 5 jaar tijd 55 stations te bouwen), in combinatie met een in overleg opgestelde planning van werkzaamheden en de uitbouw van een netwerk van veilige fietspaden;

 

 • Brussel, onze mooie stad: Beschermen wat nog overblijft van ons schitterende architecturale erfgoed, één van de belangrijkste toeristische troeven van Brussel;

 

 • Brussel, onze geliefde stad: Het islamisme dat bepaalde jongeren hersenspoelt, bestrijden door een streng en verplicht inburgeringstraject in te voeren maar ook door de levenskwaliteit in probleemwijken te verbeteren.

 

Mijn strijdpunten voor Sint-Pieters-Woluwe,

onze gemeente:

 

 • Harmonieus samenleven en veiligheid: Samen met de inwoners werk maken van nieuwe ‘buurtinformatienetwerken’ om het sociale weefsel te versterken en de veiligheid te garanderen;

 

 • Goed bestuur: De lijst met de bezoldigingen van alle gemeentelijke mandatarissen op het internet up-to-date houden;

 

 • Buurtwinkels: De lokale handel ondersteunen en opnieuw een vertrouwensband met de handelaars opbouwen;

 

 • Vliegtuigen: Strijd voeren tegen de geluidsoverlast door een vermindering van het aantal vluchten over onze gemeente te eisen, zoals federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) verdedigt; ijveren voor de uitbreiding van de ‘nachtperiode’ (22.00 tot 07.00 uur) waarin alle vluchten boven Sint-Pieters-Woluwe verboden zouden zijn;

 

 • Terrein aan de Witte Vrouwenlaan: Het terrein aan de Witte Vrouwenlaan en de levenskwaliteit van de omwonenden met vuur verdedigen tegen het grootschalige en onverantwoorde verkavelingsplan van het gemeentebestuur (cdH – Défi – Ecolo) en de Brusselse cdH (Céline Frémault, minister van Huisvesting);

 

 • Onbetamelijk gedrag: De stadswachten toestaan om sanctionerende ambtenaren te worden, d.w.z. hen de bevoegdheid verlenen – weliswaar na een opleiding – om vormen van onbetamelijk gedrag die een overtreding vormen, vast te stellen en te bestraffen;

 

 • Werkgelegenheid: Initiatieven ondersteunen zoals ‘DUO for a JOB’ dat ervaren senioren (50+) aanzet om advies te verlenen aan werkzoekenden en hen te helpen bij hun herinschakeling op de arbeidsmarkt;

 

 • Senioren: De levenskwaliteit van senioren verbeteren door de oprichting van een ‘Club 65’ en door een eenheidsloket voor alle bijstands- en thuiszorgdiensten in te richten;

 

 • Mobiliteit: Het gebruik van de fiets promoten door een echt netwerk van doorlopende, veilige en duidelijk afgebakende fietspaden aan te leggen;

Aymeric de Lamotte

bottom of page